La cutari – varianta Subcarpaţi şi cea originală aromână

By on Aug 30, 2014 in Uncategorized

Subcarpaţi cu Mara – La cutari

Versuri:
Mara:
Am luat toiagul mai si cojocul,
M-am dus sus, sus si mi-am facut drumul
Sa ma duc la oi, oile mioare
Sus la munte, mai la stana
La stana toate oile zbiara
Sus la munte se aude un fluier,
De pe deal rasare luna plina.
Trec turmele de sus ca sa urce

Beanmc:
Hârseati, adzî hi ghini
tzi-i atzea bana mâni v-as aflii
Sh’ ca’s mutrescu soarili
canda scâpiteadzî
Dukimâsea s’ti discurmí
Mâni as nidzem pi drumu pali
Dzîua d’adzî mi aspustusi
Ftina ti-u pushputescu sh’adorní
Sihatea n’o mai bagu
As ti scoli tini cându as vei
As mi scol io prota
As mi duc dinâindi, as ti pândâxescu , ielelelei

Mihali Prefti – La Cutari / La stână (varianta originală, în aromână)

(Loai cârliglu sh-cu tâmbarea/ stihuri: Nushi Tulliu
Iho shi-andridzearea a stihurloru ti cânticu: Hrista Lupci)

Versuri:
Loai cârliglu, more sh-cu tâmbarea
Sh-feciu nsus, nsusu-ñi feciu cârarea,
Sâ-ñi mi ducu la oili, oili mllioari
Nsus tru munti, more, la cutari.

La cutari tuti oili azghearâ,
Nsus tru munti s-avdi nâ fluiarâ.
Di pi dzeñi ansari luna mplinâ,
Trecu cupiili, muntili shi’ alinâ.

La cutari s-alumtâ picurarlli,
Laptili lu-anclliagâ, moi, câsharlli.
La shopatu mushatili Armâni
Yinu sh-fugu cu bucllitsili mplini.

Oh, tsi searâ mshatâ ñi-pari amarâ,
Nu-amu ningâ io mshata ca fidanâ.
Mbratsâ s-u lliau, la keptu s-u astringu,
Mesea a llei ca nellu sâ lli-u frângu.

Va-ñi mi bagu tora sh-noaptea tutâ
Va-ñi mi anyisedzu cu a mea vrutâ.
Lasâ câ va s-yinâ primuveara
Sâ-ñi mi-adunu mini cu vruta iara.

Traducere parţială, cam ce am găsit pe net Aromână (Remenă) – Română

Loai cârliglu, more ş’ cu tâmbarea – Luai toiagul/cârlibana* şi cu ţolul**
Ş’ feciu nsus, nsusu-ñi feciu cârarea, – M-am dus în sus, însuşi îmi fac cărarea
Sâ-ñi mi ducu la oili, oili mllioari – Să mă duc la oi, oile mele
Nsus tru munti, more, la cutari. – Sus la munte, mai la stana

* cârliglu = toiag cu formă de cârlig în vârf, de cioban, cârlibană;
** plural: ţoalele, aici cojocul, haina ciobanului

La cutari tuti oili azghearâ, – La stână toate oile zbiară
Nsus tru munti s’ avdi nâ fluiarâ, – Sus în munţi se aude o fluiară (un fluier),
Di pi dzeñi ansari luna mplinâ, – De pe geană (deal) rasare luna plina.
Trecu cupiili, muntili şi-alinâ.- Trec turmele din geană (din deal), se-alină (liniştite).

Hârseati, azî hi ghini – Bucură-te, azi eşti bine
Ţi-i aţea bana mâni v-as aflii – Ce e viaţa mâine va să aflii
Ş’ ca’s mutrescu soarili – Când am să privesc soarele (şi că-s cu mutra spre soare)

Când ascâpiteazî – Când scăpătează
Mâni as nigem pi drumu palì – Mâine o să mergem pe drumul vechi
Zîua d’azî mi aspustusì – Ziua de azi (mi) s-a terminat (a apus)
Ftina ti-u puşputescu ş’adornì – … și adormi
Sihatea n’o mai bagu – … n-o mai bag
As ti scoli tini cându as vei, – Ai să te scoli (trezeşti) tu când vei vrea,
As mi scol io protà. – Am să mă scol (trezesc) eu primul.

Cioban aromân

Cioban aromân

Liked it? Share it!
Fblike Twitter Youtube Pinterest Digg Delicious Reddit Stumbleupon

One Comment

  1. La partea ” sihatea n’o mai bagu ” traducerea este ” ceasul nu il mai pun ( probabil se refera la faptul ca nu mai pune alarma sau ca nu il intereseaza ce ora este) ” . Iar la ” Ș’ ca’s mutrescu soarili” traducerea corecta este ” Si daca o sa ma uit la soare “

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *